ἐνδείκνυμαι

ἐνδείκνυμαι
ἐνδείκνυμι
mark
pres ind mp 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ενδεικνύω — (AM ἐνδεικνύω και ἐνδείκνυμι) Ι. δείχνω, δηλώνω, φανερώνω αρχ. 1. δείχνω, υποδεικνύω σε κάποιον να πράξει κάτι («τοιαᾱτα ἐκάστοις ἐνδεικνῡσα τὰ ἔργα») 2. υποβάλλω μήνυση, καταγγέλλω («ένδείκνυμι ταῑς ἀρχαῑς») ΙΙ. (γ εν. πρόσ. ενεστ. μέσης φωνής)… …   Dictionary of Greek

  • παρενδείκνυμαι — Α [ενδείκνυμαι] 1. (για ηθοποιούς) εμφανίζομαι, παρουσιάζομαι στην πάροδο, δηλ. στην πλάγια είσοδο τής σκηνής 2. επιδεικνύω, δείχνω («παρενδείκνυσθαι πολυπραγμοσύνην») 3. αναπτύσσω, εκθέτω …   Dictionary of Greek

  • προενδείκνυμαι — Α προσπαθώ από πριν να γίνω συμπαθής σε κάποιον. [ΕΤΥΜΟΛ. < προ * + ἐνδείκνυμαι «προσπαθώ να αποκτήσω την εύνοια»] …   Dictionary of Greek

  • προσενδείκνυμαι — Α [ἐνδείκνυμαι] υποδεικνύω, περιγράφω επιπροσθέτως …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”